Corona virus betydning for bådelaugsarbejdet 5

18. maj 2020 16:47 , af Tom Nicolajsen

Kære bådelaug

Endnu engang tak for det gode arbejde I har lavet i forbindelse med forårsklargøringen. Skønt bådene ligger lidt parkeret i havnen, uden mast og rig, så er det tydeligt at de er vel vedligeholdte og klar til næste skridt.

På museet gør vi os også klar til næste skridt af genåbningen af museet den 8. juni. Vi har et stort ansvar for at åbningen sker uden unødig smitterisiko, i forlængelse af til de regler og påbud der er udstukket fra sundhedsstyrelsen og regeringen, og det er indimellem ikke helt enkelt at omsætte de udstukne anbefalinger til vores liv hernede på havnen.

 

FGU-skolen åbner den 18. maj. De vil ro maks. 10 personer, og sejle maks. tre personer i deres egne småbåde, med 1 meters afstend. Alle deres aktiviteter er afstemt med de forholdsregler FGU-skolerne skal overholde. Eleverne må kun bruge deres både efter ’skoletid’, hvis de overholder samme regler som I, bådelaug gør.

 

Roning og sejlads for bådelaugene

Mette Fredriksen har meldt følgende ud: ”Udendørs idræts- og foreningsliv kan under de gældende regler gennemføre sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter.”

Og de gældende regler er:

  • Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner eller har øget risiko for alvorlig sygdom, ved smitte med coronavirus, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
  • Hold 1 m afstand og undgå nærkontakt med andre. Hold 2 meter til skipperen der giver ordre.
  • Undgå at dele mad med andre, medbring egen drikkedunk og egen kaffe og kop
  • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem
  • Kun en fra hver besætning henter veste, grej og skriver logbog i laugsskuret
  • Rengør redskaber [årer, tofter og veste] efter endt tur (efter retningslinjer som småbådsskipperne får udleveret og har ansvaret for)
  • Indendørs møder, pauser, omklædning og lignede er stadigt lukket.
  • Maksimum 10 personer må forsamles om én aktivitet.

Dette er de gældende regler SÅLÆNGE vi opretholder den fornødne hygiejne og smitterisikoen er på et minimum.  

 

Vi mener fortsat ikke at sejlads for sejl kan overholde disse aktuelle forholdsregler. Sejlads kræver at man flytter rundt på sig og 1m-reglen kan ikke overholdes.

Til gengæld mener vi, at roning, hvor man placere sig på hver sin tofte med sin åre, gør rent efter sig, og er en gruppe på maksimum 10 personer, kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt inden for disse gældende regler.

Vi håber på at sejlads for sejl bliver muligt den næste fase, med et (forhåbentligt større end 10) begrænset antal ombord.

 

Fra 21. maj 2020:

Vi åbner derfor op for at I, bådelaug, kan låne følgende robåde, med en godkendt småbådsskipper, naturligvis. For hver enkelt rotur skal der oprettes en kalenderbegivenhed på Laugnet, med maks. 10 deltagere. Skal flere både ud så forskyd afgangstiden ½ time. Undgå at gå i havn samtidigt. Brug kun jeres egne eller jeres laugs veste. Vi forestiller os, at I ror på hver anden tofte, forskudt, med mindre I er en hustand og derfor kan sidde tættere sammen.

Ud over de almindelige sikkerhedsregler opfordre vi skipperne til at installer Sejlsikker Alarm appen. Husk at udfylde en beskrivelse af den båd I sejler i (der er plads til flere beskrivelser, gå evt ind i bådsamlingen på museets hjemmeside for fakta)

 

Ud over laugenes egne både (ikke Havhingsten)

- Gierfuglen, Embla, Sunnfjord (hver 7 personer)

- Sulen, Storkjoven (hver 10 personer)

- Trolle, Kragen, Blackman (hver 5 personer)

Huske at passe ekstra på grejerne, næsten alle bådebyggere er foreløbigt hjemsendt.

 

Vi håber turistsejladserne starter igen, med roning. Så jeres erfaringer vil vi (Tom og jeg) meget gerne høre fra jer, så vi kan tilrettelægge logistikken omkring roturene.

Vi vender tilbage med hvordan vi rent praktisk koordinere at I fortsat kan bruge bådene, efter sejladstjenesten starter op igen.

 

Småbådsskipperne får nogle retningslinjer sendt på enmail. Skriv til Tom hvis I ved en fejl ikke får en mail inden torsdag i denne uge.

 

Hilsen Tom og Søren