Nyheder

Havhingsten skal på land igen – i et par uger

FAKE NEWS: ”I fuld storm sejlede Havhing...

Museumstræ

Inden længe ankommer en stor – meget sto...

Pinsestævne Holbæk 2019

Program for TS pinsetræf Holbæk 2019 To...

Traditionelle brugsbåde – Et seminar om friluftsliv og formidling

Hvordan lave sikker sejlads i klinkbygge...
Se alle nyheder

Vikingeskibsmuseets bådelaug

Vikingeskibsmuseet i Roskilde er mere end et museum. Det er også et aktivt bådeværft, et center for nordisk bådkultur og en forskningsinstitution.

Vikingeskibsmuseet rummer også en samling af sejlende både. Nogle af disse både bliver sejlet og vedligeholdt af frivillige bådelaug. De har et levende socialt fællesskab omkring bådene og friluftsliv og er en aktiv del af museet.

Laugnet.dk er et fælles forum for bådelaugenes medlemmer, og du er også velkommen!

Der er flere veje til at blive bådelaugsmedlem.

  • Mød op på Museumshavnen og kom tættere på bådsamlingen. På udvalgte dage og aftener er det muligt at møde medlemmer fra de frivillige bådelaug.
  • Kontakt et bådelaug, og hør nærmere om mulighederne for at komme ud at sejle.
  • Send en online ansøgning om at blive aktivt bådelaugsmedlem