Velkommen til HAVHINGSTENs laug / Welcome to THE SEA STALLION's guild

HAVHINGSTENs bådelaug er et unikt og hjertevarmt fællesskab blandt ca. 200 personer i alderen 18-73 år, 50/50 kønsbalance, med alle tænkelige baggrunde og fra alle hjørner af verden. Vi står for vedligehold, reparation, sejlads og historisk/arkæologisk formidling af verdens største rekonstruerede vikingeskib. Desuden er vi i tæt samarbejde med Vikingeskibsmuseet omkring eksperimentalarkæologisk dataindsamling om skibets performance og sejladsmæssige egenskaber. Og så har vi nogle fantastiske eventyr sammen - både på den blå hylde og på de brune værtshuse!

Vil du sejle med? Skriv til havhingsten@live.dk eller kontakt Lasse Frost (formand for lauget) på 25670547.

------------------------------------------------------------------

THE SEA STALLION's guild is a unique warm-hearted community among approx. 200 people aged 18-73, 50/50 gender balance, with all thinkable backgrounds and from all corners of the world. We are responsible for maintenance, preparation, sailing and historical / archaeological dissemination of the world's largest reconstructed Viking ship. In addition, we work closely with the Viking Ship Museum on experimental archeological data collection on the ship's performance and sailing characteristics. And, of course, we have some fantastic adventures together - both on the blue shelf and in the brown pubs!

Wanna sail with us? Email havhingsten@live.dk or contact Lasse Frost (chairman of the guild) at +4525670547.