Velkommen til HAVHINGSTENs laug / Welcome to THE SEA STALLION's guild

HAVHINGSTENs bådelaug er et unikt og hjertevarmt fællesskab blandt ca. 200 personer i alderen 18-73 år, 50/50 kønsbalance, med alle tænkelige baggrunde og fra alle hjørner af verden. Vi står for vedligehold, reparation, sejlads og historisk/arkæologisk formidling af verdens største rekonstruerede vikingeskib. Desuden er vi i tæt samarbejde med Vikingeskibsmuseet omkring eksperimentalarkæologisk dataindsamling om skibets performance og sejladsmæssige egenskaber. Og så har vi nogle fantastiske eventyr sammen - både på den blå hylde og på de brune værtshuse!

Vil du sejle med? Ansøg via denne side, skriv til havhingsten@live.dk eller kontakt Lasse Frost (formand for lauget) på 25670547.

Vi sejler fra april til oktober i flere weekender, og vi tager på længere togter i pinsen og i sommerferien.

Et års medlemskab koster 1.000 DKK (525 DKK for studerende/unge under 25 år).

Skal du med på togt, betaler du kun 90-100 DKK per dag for at være med. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og aftensmad.

-----------------------------------------------------

THE SEA STALLION's guild is a unique warm-hearted community among approx. 200 people aged 18-73, 50/50 gender balance, with all thinkable backgrounds and from all corners of the world. We are responsible for maintenance, preparation, sailing and historical / archaeological dissemination of the world's largest reconstructed Viking ship. In addition, we work closely with the Viking Ship Museum on experimental archeological data collection on the ship's performance and sailing characteristics. And, of course, we have some fantastic adventures together - both on the blue shelf and in the brown pubs!

Wanna sail with us? Apply via this site, email havhingsten@live.dk or contact Lasse Frost (chairman of the guild) at +4525670547.

We sail from April to October in several weekends, and we go on longer trips during Pentecost and the summer holidays.

One year membership costs DKK 1000 (DKK 525 for students / young people under the age of 25).

If you go on a trip, you only pay 90-100 DKK per day to come along. The price is incl. breakfast, lunch and dinner.