Medlemsvilkår

Hvad er Vikingeskibsmuseets Bådelaug og hvordan fungerer det? Svaret finder du i teksten nedenfor.

Sådan fungerer det i praksis

I de enkelte laug lærer du at sejle med båden. Flere laug har ugentlige sejldage, men ind i mellem arrangeres også fællessejladser, weekendture og længere sommerferieture. Nogle ture vil ske i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i forbindelse med forskning, publikumsarrangementer eller fotooptagelser.

Det er også dit laug, der søger for at båden passes og plejes, sættes i stand om foråret, bliver sat i vandet og om efteråret taget op igen og sat på land. Der er altså både tale om ren fornøjelse og et stykke arbejde, som vi gør i fællesskab.

Kommunikationen omkring dit laug og Vikingeskibsmuseets Bådelaug sker på et lukket område af laugnet.dk. Her er det blandt andet muligt at tilmelde sig forskellige aktiviteter, deltage i debatter og læse nyhedsbreve. Når du bliver optaget som medlem, vil du kunne logge dig ind på det lukkede område.

Vælg dit laug

Ved du allerede, hvilket laug du vil være medlem af, markerer du blot dit ønske i ansøgningsskemaet. Er du i tvivl om, hvilket laug, der er det rigtige for dig? Læs mere om de enkelte både og bådelaugs strukturer, miljøer og sejladsplaner her på hjemmesiden. Det er let at skifte laug, når du først er med.

Prøveperiode, hvor vi lærer hinanden at kende

Når kontakten med bådelauget er skabt, vil du blive inviteret med ud at sejle med lauget, så du kan prøve hvordan det er at være en del af et laug.

Vilkår for medlemskab

Inden du sender din ansøgning, skal du læse her om vilkår og regler for medlemskab af Vikingeskibsmuseets Bådelaug.

Vikingeskibsmuseets Bådelaug

Vikingeskibsmuseets Bådelaug er et samarbejdsorgan, hvor Vikingeskibsmuseet og repræsentanter fra de enkelte bådelaug skaber rammerne for brugen af museets både.

Visionen for Vikingeskibsmuseets Bådelaug er, gennem aktiv brug af bådsamlingen, at støtte forskning i og formidling af den maritime kulturarv, samt udbrede kendskabet til sejlads og godt sømandskab. Det sker i praksis ved, at Vikingeskibsmuseet inddrager de enkelt bådelaug i sejladsforsøg, registrering af længere rejser, sejladser med gæster og andre repræsentative opgaver.

Når du bliver optaget i Vikingeskibsmuseets Bådelaug sker det gennem optagelse i det bådelaug, du vælger at være medlem af.

Håndtering af persondata:

Når du er medlem af et bådelaug vil du blive anført på laugets medlemsliste, som deles med øvrige medlemmer. Du bestemmer selv, hvilke data, du ønsker offentliggjort på medlemslisten (tlf, mailadresse mv) ved at tilpasse dine profiloplysninger efter login. Laugnet-portalen stilles til rådighed for bådelaugene af Vikingeskibsmuseet og portalen opfylder Vikingeskibsmuseets privatlivs- og cookiepolitik, som du kan læse her

 

Privat ulykkes-, ansvar- og livsforsikring

Din deltagelse i arbejde og sejlads med Vikingeskibsmuseets både betragtes som fritidsbeskæftigelse, og vil derfor kun være dækket af din private ulykkes- og livsforsikring. Det samme gør sig gældende for eventuelle gæster, der sejler med på en bådelaugstur.

Vi anbefaler også, at du som privatperson har tegnet en ansvarsforsikring.

Immaterielle rettigheder

Du må ikke udnytte dit medlemskab af Vikingeskibsmuseets Bådelaug og dit laug til aktiviteter der er i konkurrence med museets aktiviteter, uden forudgående aftale med Museet.

Museet vil løbende have behov for at tage billeder af bådsamlingen, og vil i den forbindelse have ophavsretten til disse billeder. Du har ophavsret til de billeder, du selv tager.

Museet har ophavsret til de resultater, du som laugsmedlem er med til at skabe, når du deltager i formidlings- eller  forskningsarbejde omkring bådsamlingen.

Omkostningsbidrag

Som medlem af Vikingeskibsmuseets Bådelaug vil du årligt blive opkrævet et omkostningsbidrag. Dette bidrager til Vikingeskibsmuseets udgifter til drift og vedligeholdelse af bådelaugsbådene.

Udover omkostningsbidraget kan der være et kontigent for det enkelte laug. Størelsen på kontigentet står  på laugets side.

Omkostningsbidraget se sådan ud:

Medlemstype

 

Laugsmedlem*

750 kroner

Støttemedlem*

375 kroner

Studerende & unge under 25 år

375 kroner

Børn og unge under 18 år

0 kroner


* Laugsmedlem

Et laugsmedlem er optaget af et eller flere laug, og kan deltage i alle laugets aktivitet. Det er muligt at skifte laug. Det kræver dog, at det nye laug tiltræder optagelsen.

* Støttemedlem

Et støttemedlem er med i livet omkring lauget, men er måske ikke så aktiv med hensyn til sejladserne, og sejler maksimalt 3 dagture i sejlsæsonen.

* Studerende

Studerende med studiekort fra SU berettiget uddannelse.

Udmeldelse

Du kan altid melde dig ud af Vikingeskibsmuseets Bådelaug. Din udmeldelse vil dog ikke medføre tilbagebetaling af omkostningsbidrag.

I de enkelte laug kan der være aftaler om at betale laugskontingent, der dækker omkostninger ved fællesture, bespisning med mere.

Medlemsfordele

Vikingeskibsmuseets Bådelaug byder på fællesskab, sejlads og et aktivt friluftsliv. Men der er også andre fordele.

Adgang til museets bådsamling

Du får mulighed for at sejle i din bådelaugs båd, og det er også muligt at sejle med de andre bådelaug.

Adgang til museet

Som medlem af et bådelaug får du adgang til hele museet med én ledsager.

Medlem af Vikingeskibsmuseets Venneforening

Du kan blive medlem af venneforeningen til halv pris - 125 kroner om året. Venneforeningen afholder 5-8 foredrag og arrangementer om året. 

 

Rabat i museumsbutikken

Vikingeskibsmuseet har en museumsbutik med en lang række spændende bøger, brugskunst, smykker, spil og tøj. Du får 30% rabat på museets egne bogudgivelser og 15% på øvrige varer, undtagen andre bøger, café-varer og i forvejen nedsatte varer.

Rabat i Friluftsland

Med dit medlemskort i hånden får du 20% rabat i alle Friluftslands forretninger. Undtaget er tilbuds- og udsalgsvarer.

Rabat i Spejdersport

Med dit medlemskort i hånden får du 10% rabat i alle Spejdersports forretninger.

Udstyr i øvrigt

Museet arbejder aktivt for at indgå rabat- og sponsoraftaler med relevante firmaer indenfor friluftsudstyr, sejlsport og sikkerhed.

Det kan være hårdt arbejde at være bådelaugsmedlem. Men der til gengæld får du fællesskab, frisk luft og gode medlemsfordele

Få 20 % rabat i Friluftsland ved forevisning af dit Bådelaugs medlemskort

Få 10 % rabat i Spejdersport ved forevisning af dit Bådelaugs medlemskort.

Bådelaugsaftalen

er den aftale mellem Vikingeskibsmuseet og bådelaug , der danner rammen for anvendelse af museets bådesamling for tilknytede bådelaug 

Læs bådelaugsaftalen