Ottars bådelaug

Omkring Ottar er dannet et bådelaug på ca. 25 personer. Lauget er en selvstændig forening, som har et udvidet samarbejde med museet om sejlads og vedligehold af skibet. 

Alle medlemmer i Ottar lauget skal også være medlemmer i Vikingeskibsmuseets Bådelaug. I praksis betyder forholdet til Vikingeskibsmuseet, at vi har temmelig frie rammer for sejladsen og laugsaktiviteterne, samt at vi har ansvaret for den almindelige vedligeholdelse af Ottar, mens museet varetager de mere omfattende opgaver, som feks. reperationer. 

Endvidere giver fællesskabet i Vikingeskibsmuseets Bådelaug et godt udgangspunkt for samarbejde med museet og på tværs af laugene. Et af de fælles initiativer er Bådelaugenes Uddannelses Udvalg (BUU) som i løbet af året afholder en række arrangementer med relevans for laugsmedlemmerne, særligt med fokus på sejlads.

Fra maj til september sejler vi hver onsdag aften kl.17 i museets småbåde.