Kraka Fyr og Skjoldungen er rekonstrueret efter skibsfundet Skuldelev 6

Video: | Søsætning / Launch | Sejlads / Under Sail


Skuldelev 6-lauget

Lauget består af cirka 50 medlemmer - kvinder og mænd, unge og gamle - der passer og sejler de to små vikingeskibsrekonstruktioner Kraka Fyr og Skjoldungen.

Skibene er rekonstrueret efter Skuldelev 6-vraget og er bygget på Vikingeskibsmuseets bådeværft - Kraka Fyr i 1998 og Skjoldungen i 2012.

Sejladssæsonen strækker sig fra april til oktober og sejladserne omfatter onsdagssejladser, weekendsejladser og sommertogt.

Desuden har Skjoldungen gennemført to længere forsøgsrejser: fra Sydgrønland til Vestgrønland i sommeren 2016 og fra Sognefjorden i Norge til Roskilde i 2019.

Laugets bestyrelse organiserer onsdagssejladser og enkelte weekendsejladser. Initiativet til andre sejladser og togter kan komme fra ethvert laugsmedlem. Uden initiativ, ingen sejlads. Få hjælp hos bestyrelsen hvis du vil stå for en tur.

Laugskontingentet udgør 125 kroner pr år.

Kontaktperson er laugets formand:
Claus Seneberg Nielsen
Tlf.: +45 30 70 80 99
E-mail: claus.seneberg@gmail.com

The Skuldelev 6 guild

The guild comprises about 50 members - women and men, young and old - who maintain and sail the two small viking ship replicas Kraka Fyr and Skjoldungen.

The vessels have been reconstructed from the wreck of Skuldelev-6 and were built in the boat yard of the Viking Ship Museum - Kraka Fyr in 1998 and Skjoldungen in 2012.

The sailing season spans from April to October and outings are undertaken on Wednesdays and during weekends. There is also a summer cruise.

Skjoldungen has completed two major research voyages: from Southern Greenland to Western Greenland in the summer of 2016, and from Sognefjord in Norway to Roskilde in 2019.

The board of the guild organizes the regular outings on Wednesdays and maybe some weekends. Other members of the guild are most welcome to organize outings or cruises. Feel free and consider getting help from the board on how to organize things.

The annual membership fee amounts to DKK 125.

The chairman of the guild can be contacted for further information:
Claus Seneberg Nielsen
Tlf.: +45 30 70 80 99
E-mail: claus.seneberg@gmail.com