Helge Asks bådelaug

Helge Ask blev søsat august 1991 og er en rekonstruktion af Skuldelev 5.

For at bemande og sejle skibet kræves en besætning på op til 30 mand. Derfor er der dannet et bådelaug: Helgelauget.

Helgelauget er i princippet en privat forening, som har en overenskomst med museet om lån af skibet. Lauget skal til gengæld sørge for den løbende vedligeholdelse og stille besætning til rådighed for museets videnskabelige arbejde m.v.

Lauget har for tiden ca. 40 medlemmer. Efter en opstarts- og læreperiode, som blev ledet af museets medarbejdere, står lauget nu selv for træning og uddannelse af gaster og skippere, idet skipper-posten dog forudsætter uddannelsen Yachtskipper III, Y3.

Ud over vedligeholdelsen omfatter aktiviteterne almindeligvis en ugentlig sejladsdag, 2-3 ugers sommertogt og en medvirken ved en række arrangementer som f.eks. testsejladser, vikingemarkedet, filmoptagelser etc.

De ugentlige sejladser finder først på året sted om lørdagen fra kl. 10.00. Senere på året, når der er lyst om aftenen, sejles der torsdag aften kl. 18.00, og når lyset ikke rækker til det længere sejles lørdag formiddag igen indtil Helge Ask tages op for vinteren. Det er her vores gaster uddannes og trænes i sejlads.

Interesserede kan kontakte:

Troels E. Nielsen


Mail: skovbogade31@mail.dk

TLF.: 29 23 44 29