Corona virus betydning for bådelaugsarbejdet 6

25. juni 2020 15:11 , af Tom Nicolajsen

Kulturministeriet har den 10. juni kommet med nye ” Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv” se her ”Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter” se her og ” Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier” se her. Disse retningslinjer er tolket af DIF i Retningslinjer for idrætsaktiviteter her

For sejl

Det vil under disse retningslinjer være tilladt at rører hinanden, under udøvelse af sport, som de skriver i ” Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv”:

” I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meter ved kraftig udånding) eller regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden at kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte og frivillige. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til at danne en barriere mellem personerne. Fx kan aktiviteten organiseres i faste grupper med et fast antal pr. gruppe.

Jf. ovenfor kan idrætsaktiviteter med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og fodbold), men der bør være særlig opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. ”

 

Så det er Vikingeskibsmuseets vurdering at igen muligt for bådelaugsmedlemmer at sejler for sejl i vores både. Afstandskravene på 1 meter og 2 meter ved fysisk aktivitet, skal forsat overholdes når det kan lade sig gøre. Så de adfærdsmæssige tiltag Vikingeskibsmuseet foreskriver er, at man i vides muligst omfang bliver på sin post under sejladsen og at vi forsat har god plads på bådene, så vi kan overholde 1 meterkrav når vi bare sejler ligeud og 2 meterkravet til skipperen, der giver kommandoer.

Derfor har vi sat nedestående maksimale ombordværende på bådene:

Gierfuglen, Embla, Sunnfjord, Oselven Bjørnefjord hver 10 personer

Sulen, Storkjoven hver 15 personer

Trolle, Kragen, Blackman hver 7 personer

Helge 18 personer

Rana 8 personer

Ottar 12 personer

Krakka og Skjoldungen hver 8 personer

 

Sommertogt

Ligeledes er det Vikingeskibsmuseet vurdering at det være muligt at tage på sommertogt i nogle bådelaugsbåde:

I ” Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier” står der: ”Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.”

Dog er det Vikingeskibsmuseets holning at i skal have flere telte med end i plejer, så i kan overholde af DIFs Retningslinjer for idrætsaktiviteter:

”Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe”

Helge og evt. Ottar må operere med grupper i skibet der fast sover og spiser sammen:

” Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning”

Vikingeskibsmuseet mener forsat ikke der muligt inden for retningslinjerene at tage på sommertogt med Havhingsten.

Laugets egne overvejelser om opfyldning af Covid 19 retningslinjerene skal med i krise og beredskabsplanen for sommertogtet.

Møder mm.

Der er åbnet for brug af klubhuse. Men da Vikingeskibsmuseet forsøger at begrænse “smittetrykket” i vores bygninger ved at reducere antallet af mennesker, der bruger køkkener, toiletter og fællesfaciliteter vil vi forsat anbefale at i holder møder virtuelt eller udendørs, holder pauser udendørs og tager kaffe til pauserene med hjemmefra.

På tunet må i holde møder op til 50 personer, uden for cafe Knarrs åbningstid

I madpakkerummet 16 personer.

Gennerelle covid 19 retningslinjer:

Vi skal forsat holde afstand og undgå tæt kontakt. Undgå derfor håndtryk, kindkys og kram, og hold mindst 1 meters afstand til museets gæster, museets ansatte og når det kan lade sig gøre til de andre bådelaugsmedlemmer. Undgå gruppedannelser i frokoststuer, ved kaffemaskiner og andre indendørs samlingspunkter.

Du skal ikke møde på museet, hvis du har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Ligeledes skal du gå hjem med det samme, hvis symptomer opstår i løbet af dagen. Desuden skal du blive hjemme hvis du tilhører en særlig sårbar gruppe eller bor sammen med en fra denne gruppe

Hold fortsat fokus på høj hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

Det er skipperens ansvar at der bliver rengjort redskaber [årer, tofter og veste] efter endt tur, hvis båden skal bruges inden for de næste 48 timer. Kontaktpunkter skal rengøres efter arbejdsdag/sejltur, f.eks. dørhåndtag til bådelaugsdepot og havhingstedepotet.

 

Pas på hinanden, jer selv og nyd sejlturene