Coronasøsætning 2020

3. april 2020 21:33 , af Tom Nicolajsen

Fællesskab, samhørighed og samarbejde

Det er det, der betegner årets helt særlige dag, hvor omkring 150 bådelaugsmedlemmer mødes og søsætter deres smukke, forårsklargjorte både.

Det er her, hvor forventningerne til årets sejlsæson bliver luftet. Det er her, hvor det er tydeligt for enhver, at Vikingeskibsmuseet bådsamling ikke “bare” er en samling både, men også er udgangspunktet for mange menneskers passion, fritid og fællesskaber. Det er de fællesskaber, der er afgørende for Vikingeskibsmuseets mulighed for at have den store flydende bådsamling, der på mange måder er omdrejningspunktet for vores gæsters besøg. Det er en levende kultur, eller en immateriel kulturarv om man vil, apropos UNESCO ansøgningen.

Coronasøsætning 2020

I år blev det meget anderledes, end det plejer. Ligesom alt andet, var arbejdet påvirket af corona smittefaren. Laugene har kun kunne samles i små faste 3- mands hold for at male og tjære. Inden croronaen nåede Skolen næsten alle de både de skulle ordne, og en lille håndfuld af bådebyggerne har i tre uger malet og tjæret bådene færdigt.

Godt gået allesammen.

1. april satte få mennesker og èn kran små 20 både i vandet. Effektivt, men slet ikke noget, der kan måle sig med 150 laugsmedlemmers fælles vilje og muskelkraft :)

Vi mangler stadigt at få søsat Havhingsten, Ottar, Marcus Noer og Viktoria.

Havhingsten er repareret for i år og bådelauget er i gang med forårsklargøringen, efter de samme forholdsregler som de øvrige bådelaug. Hvis vi får godt vejr, vil Havhingsten måske være klar til søsætning omkring 1. maj. Sandsynligvis med mobilkran.

Ottar vil blive repareret hurtigst muligt, men kan først søsættes sidst i maj/ først i juni

Marcus Noer reparation vil forsætte. Den kommer forhåbentlig i vandet sidst i maj/ først i juni

Viktoria kommer først i vandet i 2021.

 

Vikingeskibsmuseet hjemsender medarbejder.

Fra og med i morgen lørdag en 4 april hjemsender Vikingeskibsmuseet 40 medarbejdere – med løn.

Nogle skal arbejde delvist, mens andre hjemsendes på fuld tid uden arbejde.

Alle kan tilbagekaldes med kort varsel.

25 medarbejdere arbejder fortsat på fuld tid – på museet eller hjemmefra.

Dette gøres for at kunne bruge regeringens hjælpepakke vedrørende lønrefusion.

 

Det betyder bl.a. at Tom er hjemsendt 4 dage om ugen og kun besvare mail og telefon onsdag.

Nogle bådebygger er hjemsendte, men Martin, Asger, Fredy, Nikolaj og Søren er stadigt normalt på arbejde.

Værfter vil være bemandet på hverdage. Derudover vil Nikolaj være på værftet nu på lørdag den 4. april om formiddagen og Søren vil være der søndag 5-4 om formiddagen (mellem kl. 10 og 12). I påskedagene fra skærtorsdag til 2. påskedag vil værftet være låst og skal holdes låst. I nødstilfælde kan man kontakte Søren.