Godt nytår

14. januar 2022 16:14 , af Tom Nicolajsen

Kære bådelaug,

Først og fremmest godt nytår – Forhåbentlig at nyt år, som giver mere sejlads, flere museumsgæster, mindre afstand og færre restriktioner. Det har vi brug for.

Vikingeskibsmuseet står i en turbulent tid, hvor vi skal håndtere en akut coronakrise og samtidig sikre en langsigtet strategisk indsat frem mod et nyt museum. Begge opgaver kræver, at man kigger indad og fokuserer på det, der virkelig er unikt for Vikingeskibsmuseet. Når nu Nationalmuseet udstiller Roskilde 6 og Vikingtidsmuseet i Oslo bygger nyt museum for flere milliarder, og når museets driftsbudget skal støvsuges for at komme gennem en akut krise, spørger vi os selv, om vi virkelig skiller os ud som museum og som institution?

Svaret er, at vi skiller os ud. Vi skiller os især ud ved, at vi udforsker vikingernes maritime univers i praksis. Vi bygger skibe, vi vedligeholder dem, vi tager på togter med dem og alt sammen munder ud i unik viden om skibene og om det maritime liv, der blev levet i vikingetiden. Og det er et stort og mangfoldigt ”vi”, der gør dette muligt. Et ”vi” der omfatter bådelaug, bådebyggere, forskere, formidlere, FGU-elever, andre frivillige og museets gæster. Tilsammen skaber vi Vikingeskibsmuseets unikke profil, hvor man kan opleve og lære gennem alle sanser og være med i et stort fællesskab, som tilsammen gør os klogere på vikingetiden og gør os i stand til at fravriste vikingeskibene deres hemmeligheder.

Tak til jer alle for at I er en del af dette fællesskab. Det betyder meget for os.

I 2022 vil vi gerne sætte endnu mere fokus på samarbejdet mellem Vikingeskibsmuseet og bådelaugene. Vi vil gerne i en tættere dialog om, hvordan vi kan udvikle samarbejdet yderligere, så både laugene og museet får endnu mere ud af det. Det kræver blandt andet, at vi fra museet melder tydeligt ud om vores planer og lytter til jeres, og at vi snakker sammen om, hvordan vi i fællesskab kan gøre dem til virkelighed.

År 2021 sluttede med en vigtig begivenhed, da traditionerne omkring Nordens klinkbyggede træbåde officielt blev anerkendt af UNESCO som en umistelig del af verdens levende kulturarv – En kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer. Denne kulturarv kan kun sikres på én måde. Gennem benyttelse. Kun ved at bygge, sejle, reparere og vedligeholde de klinkbyggede både, kan den levende kulturarv omkring dem bevares. En kulturarv I som bådelaugsmedlemmer er med til at tage vare på.

Den kommende sæson kommer også til at byde på mange muligheder for at udfolde den levende kulturarv. Det første kryds i kalenderen skal sættes ved lørdag d. 7. maj, hvor vi søsætter den nye Skuldelev 3 rekonstruktion og samtidig inviterer høj og lav til den fejring af optagelsen på UNESCOs liste, som vi ikke kunne afholde i december pga. Corona-restriktioner.

Den nye Skuldelev 3 skal også have etableret et laug, og der skal laves både indsejling og testsejladser med det nye skib. Blandt andet kunne vi fra museets side rigtig godt tænke os at teste skibet som det lastskib, det er bygget som, og prøve at sejle med alt fra træstammer til levende får.

Lørdag d. 2. juli starter Tour De France fra græsplænen foran Vikingeskibsmuseet. Herfra vil helikopterbilleder gå verden rundt, og vi håber på, at vi får alle vores vikingeskibe og klinkbyggede både på fjorden, så vi også her kan tiltrække opmærksomhed (og fremtidige museumsgæster).

Også udenlands er der flere planer i gang. I Norge er der Rikssamlingsjubileum i Rogaland i juni, som fejrer et legendarisk søslag for 1150 år siden, som førte til at Harald Hårfager blev Norges første konge. Der kommer en del norske vikingeskibe til fejringen, men nordmændene vil gerne have besøg af et dansk vikingeskib med fuld besætning også, og vi er i god dialog med dem om at sende Helge Ask på endnu et togt – Med alt betalt.

I Ukraine fejres i år 30 års jubilæum for landets selvstændighed efter sovjet, og da vikingerne har spillet en stor rolle i landets historie, er de også her meget interesseret i at få vikingebesøg. Denne gang i form af Skjoldungen på en sejltur fra Kiev til Sortehavet. Dog er der for tiden lidt udfordringer med Putin, så planerne for foråret har vi netop måtte udskyde. Lige nu satser vi på at togtet kan blive en realitet til september i stedet.

Herhjemme igen er der stort spejderstævne i Hedeland til juli, og Vikingeskibsmuseet er blevet hyret til at bygge en Gislingebåd til spejderne. Her er der gået lidt IKEA i den, for båden er ikke helt færdig, når spejderne får den. Til gengæld får de så mulighed for - under kyndig vejledning - at klinke og tjære båden færdig på selve spejderstævnet, hvor omkring 40.000 spejdere har deres lejr.

Når den nye Skuldelev 3 forlader byggepladsen giver det plads til opstarten på det næste store projekt, som er en ny rekonstruktion af Skuldelev 5, der skal afløse Helge Ask. Arbejdet igangsættes til sommer og kommer til at strække sig over de kommende år.

Vi har også en gammel drøm om at bygge Roskilde 6, verdens største vikingeskib, og første skridt på den vej er, at bygge en model i 1:10. Det starter vi også på til sommer.

Og kigger vi længere ud i horisonten, så er vi også så småt gået i gang med at planlægge et længere togt med Havhingsten i 2023. Hvor langt og hvorhen vides endnu ikke, men det er i proces.

Endelig er arbejdet med det nye vikingeskibsmuseum omsider kommet godt i gang igen efter Coronaen, og selvom projektet er blevet et par år forsinket, arbejder vi nu på højtryk med at få en arkitektkonkurrence skudt i gang senere i 2022. Det betyder at vi i 2023 vil have et vinderprojekt, som vi kan realisere i samarbejde med den række fonde, vi har en konstruktiv dialog med.

Så alt i alt er der meget godt i vente. God vind til jer alle.

 

Godt nytår

Tom Nicolajsen

Søren Nielsen

Kristoffer Kejser