Hjælp fra Bådelaugene til Tour de France 1. - 2. juli 2022

7. juni 2022 23:48 , af Tom Nicolajsen

Når 2. etape af årets Tour de France skydes i gang er det ikke ”kun” et par hundrede cykelryttere, der kommer til Roskilde. Løbet involverer mange tusinde mennesker (kommunen vurderer op mod 10.000), 1.400 biler, busser, lastbiler og motorcykler, 7 helikoptere og medier fra 190 lande.

Museet ligger som kulisse til hele starten på løbet. Fra ca. 06.30 om morgenen lørdag den 2. juli begynder de første TV-transmissioner fra området, og det fortsætter frem til rytterne sætter fart i pedalerne ved 13-tiden.

Tour de France er det største udstillingsvindue museet nogen sinde vil få foræret – med et langsigtet økonomisk potentiale, i form af større bevidsthed om museets oplevelser og dermed flere museumsgæster fremadrettet.

Derfor er det også vigtigt, at vi tager os godt ud på selve dagen… Og det er her I kommer ind i billedet.
Vi vil meget gerne bede om hjælp til at skabe den smukkeste, maritime kulisse med skibe i havnen og sejlads på fjorden til helikopterbillederne – selvom vi godt ved det bliver lidt besværligt J


Mere konkret ønsker vi:

 • At I ligger i havn fredag aften (aftenåbent på museet) og frem til afgang lørdag
 • At så mange af museets rekonstruktioner og andre både som muligt går på vandet kl. 10.00
  - af sikkerhedsmæssige årsager skal Ottar og Havhingsten blive i havn
 • Sejler så tæt på museumsområdet som muligt i et par timer – frem til ca. 13.30
 • Kommer tilbage til havn efterfølgende
 • At Ottar og Havhingsten hejser sejlet inde i havnen, hvis vejret tillader det

Det er ikke tilladt at:

 • Lave bannere eller andre markeringer på skibene, der bruger ordene ’Tour de France’ eller det officielle logo. Allerhelst skal I bare se flotte ud på vandet og evt. vinke til kameralinserne.

Afspærring og adgang til museet
Området bliver spærret løbende fra torsdag morgen – og forbliver afspærret helt frem til lørdag ved 18tiden. Se kort 1: Afspærring

Det betyder, at alle bådelaugsmedlemmer, der skal sejle med lørdag, skal rejse hertil med offentlig transport og gå eller cykle til museet. Alternativt kan I parkere ved en af de officielle Tour-parkeringspladser fx ved RUC eller ved krydset Frederiksborgvej/Østre Ringvej, og finde bustransport videre. Se kort 2: parkering

Adgangen til museet foregår via Havnevej hele vejen ned til havneområdet, over broen ved Snekken og via den offentlige sti, der skærer igennem området. Det er endnu uvist om I kan gå ned af trapperne ved glasværket og komme ind til området mellem Vandrehjemmet og museet administration.


Det betyder at:

 • Det ikke bliver muligt at pakke skib fredag og sejle på togt efter sejladsen lørdag
 • Vi anbefaler, at I venter med at pakke skib til lørdag eftermiddag/aften og stikker afsted på togt søndag.

De fleste tour-turister begynder at bevæge sig væk fra området, så snart rytterne er cyklet senest kl. 13.00og I derefter kan få mere ro til pakning af skib.

Afspærring for biler: før-, under- og efter Tour de France

Fra torsdag morgen den 30. juni og frem til 2. juli kl. ca. 18:

 • Vindeboder (Bananen/parkeringspladsen) bliver lukket.

Fra midnat mellem den 1. og 2. juli til kl. ca. 15:

 • Frederiksborgvej bliver lukket fra Baldersvej og ned til rundkørslen ved Sankt Clara Vej.
 • Sankt Clara Vej bliver lukket fra rundkørslen ved Frederiksborgvej til rundkørslen ved Sankt Ibs Vej/Vindeboder.

Fra midnat mellem den 1. og 2. juli til kl. 18:

 • Sankt Clara Vej er lukket fra rundkørslen ved Vindeboder/Sankt Ibs Vej og frem til Sankt Hans Gade/Sankt Mortens Vej/Maglekildevej.

Fra kl. 06 til ca. kl. 14 den 2. juli:

 • Sankt Ibs Vej-Fjordvej-Strandengen-Frederiksborgvej lukkes fra rundkørslen til Sankt Laurentii Vej.

Derudover lukkes hele ruten for cykelløbet lørdag den 2. juli fra kl. 07.00 frem til cirka kl. 14.00. Det betyder, at der ikke kan køre biler på disse veje og pladser:

 • Maglekildevej – Bondetinget – Domkirkepladsen - Fondens Bro – Stændertorvet – Algade - Kong Valdemars Vej - den ene side af rundkørslen ved Frøspringvandet – Klosterengen – Byageren – Bymarken - Østre Ringvej - Søndre Ringvej – Ringstedgade – Ringstedvej – Lindenborgvej - Ledreborg Allé.

Der kommer bevogtede sluser til beredskabskøretøjer og hjemmepleje etc.
NB: Afspærringerne gælder kun biler – ikke for gående eller cykler.

Se kort på de vedhæftede bilag

Parkering generelt
Det er kun erhvervsbiler eller ansatte, der kan få parkeringstilladelse til området. Men hvis du bor i nærheden (i den afspærrede zone) og vil tilbyde venner, familie eller bådelaugsmedlemmer en parkeringsplads, skal du være opmærksom på, at det kræver særlig parkeringstilladelse.
https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/om/sog-om-parkeringstilladelse/

 

Kort over område og trafik kan også findes her:
https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/om/trafik/
https://roskilde.letourcph.dk/

LeTourCPH.dk/trafik kan du også se, hvordan de tre danske etaper præger trafikken i resten af landet.

Louise deltager i BSU møde den 21. juni, hvor der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål og snakke om muligheder mv.

Vedhæftede filer