Intensivt undervisningsforløb i Yachtskipper 3

3. september 2021 13:30 , af Tom Nicolajsen

Hermed udbydes et særligt tilrettelagt intensivt undervisningsforløb i Yachtskipper af 3. grad med afsluttende eksamen. Ole Bønding vil undervise. Undervisningen forløber over to weekender med undervisning og en weekend til eksamen. Deltagerne har mulighed for vejledning undervejs i forløbet. Der forventes stor deltagelse og motivation fra deltagerne i form af selvstudie, opgaveskrivning, eksamensforberedelse og udenadslære.
For at indstille sig til eksamen skal der gennemføres et undervisningsforløb i sikkerhedsudstyr og brandsikkerhed. Dette særskilte undervisningsforløb er godkendt og certificeret af Dansk Sejlunion. Har man et tilsvarende kursus og kan fremvise dokumentation herfor, er dette undervisningsforløb ikke obligatorisk.
Der kræves ligeledes bestået praktisk duelighedsprøve i sejlads for tilmelding til eksamen.
Datoer:
Undervisningsforløb Y3:
02.-03.10.2021. Begge dage kl. 08-17 inkl. en times frokostpause.
06-07.11.2021. Begge dage kl. 08-17 inkl. en times frokostpause.
Eksamen Y3:
27.-28.11.2021 Muligvis kun en af dagene afhængigt af antallet af eksaminander og af om Dansk Sejlunions online stopprøve er etableret.
Undervisningsdag om sikkerhedsudstyr og brandsikkerhed:
31.10.2021. kl. 08-13.

Betaling: Undervisningsforløb: Y3: kr. 3700,- per deltager.
Undervisningsforløb: Sikkerhedsudstyr og brandsikkerhed: kr. 900,- per deltager.
Deltagere betaler direkte til Ole Sailing (Ole Bønding firma) via fakturering. Betaling inden undervisningsstart.
Prisen er ekskl. nødvendige materialer og eksamensgebyr til DS. (ca.1500 - 2000 kr.)

Lokaler: Undervisningen vil foregå i Vikingeskibsmusets lokaler

Formaliteter: Ole  sørger for nødvendig kontakt til Dansk Sejlunion og for at undervisningen og eksamen lever op til gældende retningslinjer.

Vilkår: Undervisningsforløbet kan kun gennemføres med en holdstørrelse på 8-12 deltagere. 
Mulighed for reeksamination i januar 2022, hvis eksaminand dumper. Dato ikke fastlagt.

Har du spørgsmål om kurset kan du kontake Ole Bønding på oleboending@hotmail.com  mobil: 53810488 eller Tom Nicolajsen på tn@vikingeskibsmuseet.dk  mobil 21660937

Tilmelding: direkte til Ole Bønding på oleboending@hotmail.com  efter først-til-mølle-princippet. Bindende tilmelding senest 11.09.2021. Hvis der ikke i løbet af den 11.09.2021 er kommet 8 tilmeldninger vil kurset blive aflyst.