Invitation til Sejladssamråds-seminar

4. februar 2020 14:06 , af Tom Nicolajsen

Sejlads, friluftsliv og uddannelse
Invitation til Sejladssamråds-seminar den 25. februar 2020 på Elværket i Holbæk
Danmarks skal have et Sejladssamråd for at styrke kendskabet sejlads i ro- og sejljoller og øge antallet af mennesker på vandet. Ro- og sejljoller egner sig godt til kystsejlads, friluftsliv, fiskeri og fællesskab. Fartøjerne danner rammer for både sejlsport og fritidssejlads og joller er den korteste vej til store natur- og friluftsoplevelser på Danmarks sunde og bælter.
Traditionen for jollesejlads går langt tilbage i tiden, I gennem de seneste 50 år er der sket et skift i brugen af jollerne, der før blev brugt til transport og fiskeri, er nu blevet til en fritidsbåd og bruges til kystfriluftsliv.
Hvad skal der ske på sejladssamråds-seminaret?
Seminaret vil byde på en præsentation af de pioner-uddannelsesforløb, der skal afprøves i 2020, og der vil være en gennemgang af de sejladsniveauer, der er blevet udarbejdet i 2019. Derudover vil der være oplæg om Immateriel kulturarv og et indblik i alt det, der er gang i i Kystliv Holbæk. På seminaret skal kommissoriet for det kommende Sejladssamråd drøftes og vedtages.
Hvorfor etablere et Sejladssamråd? Sejladssamrådet får til formål at udvikle og understøtte en uddannelsesstruktur med fælles færdigheds- og formidlingsniveauer samt udvikle netværk mellem organisationer, foreninger, institutioner o.a. som benytter ro- og sejljoller og understøtte den maritime kulturhistorie.
Målet er på sigt at få flere mennesker ud på vandet, ved at gøre kendskabet til at håndtere ro- og sejljoller tilgængeligt for nye brugergrupper og ikke-eksperter. Samrådet henvender sig derfor blandt andet til grundskoler, højskoler, efterskoler, foreninger, universiteter, museer og virksomheder. Samrådet skal inspirere og understøtte oplæring i brug af ro- og sejljoller som udgangspunkt for mange forskellige former for kystfriluftsliv.
Hvem skal udgøre Sejladssamrådet?
Sejladssamrådet vil komme til at bestå af organisationer og sammenslutninger, der arbejder for at fremme sejlads, sikkerhed, kystkultur og friluftsliv i ro- og sejljoller.
Hvor:
Elværket
Gasværksvej 9
4300 Holbæk
Pris:
175, inkl. forplejning
Arrangør
:
Vikingeskibsmuseet ,Nordisk Bådnet ,Københavns Universitet,FGU Roskilde, Vends Motorik og Naturskole og Kystliv Holbæk.
Tilmelding til:
Jakob Haahr
senest den 18. februar på:
jha@vikingeskibsmuseet.dk
Opgiv navn, organisation,

Se vedhæfted invitation.