Kunne en uddannelse i sejlads, kystkultur og friluftsliv være noget for dig?

15. januar 2020 16:16 , af Tom Nicolajsen

Vikingeskibsmuseet har sammen med Kystliv Holbæk, Københavns Universitet og Vends Motorik og Naturskole udviklet et uddannelsesforløb, der har til formål at give lærere, pædagoger, museumsfolk mv., redskaber til at arbejde med sejlads, friluftsliv og levende kystkulturformidling. 

Uddannelsen
Uddannelsen afholdes fra april til september og består af fire kurser af 3-6 dages varighed. I mellem hvert kursus skal de studerende styrke egne sejladsfærdigheder ved at tager på tur på egen hånd samt desuden tilegne sig teori. Kurserne foregår hovedsageligt fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde og der vil indgå både sejlads i traditionelle klinkbyggede både og overnatning i telt. Kursusrækken skal give kursisten formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer, der er tilpasset sejladssamrådets normer.

Hvad kan du bruge uddannelsen til? 
Består man hele forløbet bliver man både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv og man har kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v. Vejleder man fra fartøjer over dimensiontal 20 er det dog en forudsætning at man tager de teoretiske kurser "yachtskipper eksamen af tredje grad", SRC-kurset og sundhedsbevis for søfarende og fiskere. Disse indgår ikke i forløbet. 

Studieplanen er nu offentliggjort og kan downloades nedenfor.

 

Hent studieplanen for uddannelse i sejlads, kystkultur og friluftsliv 2020

 

 

Praktisk information
Hele uddannelsen koster 12.500 kroner, dertil kommer udgifter til rejse, forplejning, overnatning og teoretisk og praktisk duelighedsprøve. Der er ikke beståelsesgaranti og man skal påregne at bruge en del tid udenfor kurserne på at tilegne sig de praktiske og teoretiske færdigheder. 
Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse er det muligt at tilmelde sig enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau. 
De enkelte kursers priser kan findes i studieplanen.

Betaling: 1/4 af beløbet betales ved faktura i forbindelse med tilmelding. Det resterende beløb skal være betalt 14 dage før kursusstart. 

Tilmelding: Ønsker man at tilmelde sig uddannelsen/kurser sendes en ansøgning til Jakob Haahr på jh(at)vikingeskibsmuseet.dk.
I ansøgning skal følgende oplysninger angives: fulde navn, adresse, telefonnummer, ean og faktureringsadresse.