Kystvejlederne er klar

15. september 2021 12:31 , af Jakob Haahr

Det første kuld vejledere på Vikingeskibsmuseets og Sejladssamrådets nyetablerede uddannelse er klar.  De kan kalde sig vejledere i sejlads, friluftsliv og kystkultur. De er klar til at undervise på højskoler, efterskoler og andre institutioner og foreninger i Danmark.

Søndag d. 12 september nåede 10 glade studenter efter halvandet år og trods corona i mål, da de efter endt eksamen på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, fik overrakt deres uddannelsesbeviser.

Foran dem har de haft en række forlængede uddannelsesweekender med sejlads i sprydsejlsriggede og råsejlsriggede både på Vikingeskibsmuseet og Roskilde fjord. Dertil har de brugt en del dage, hvor de på egen hånd har tilegnet sig bådførererfaring og formidlingserfaring.

Til eksamen skulle de studerende bl.a. vise, at de kunne vejlede en ungdomsgruppe på sejltur. Derfor var unge mennesker fra Roskilde Ungdomsskole og byen Genarp i Sverige med de studerende på en dagstur til bl.a. kongeriget Ellora og Veddelev strand, hvor der i forskellige grupper blev arbejdet med roning, sejlads, fiskeri, kulturhistorie, stenrev, og bæredygtighed.

Vikingeskibsmuseet etablerede i 2020 i samarbejde med Sejladssamrådet en pioneruddannelse med henblik på at uddanne kompetente vejledere og afprøve den nyetablerede uddannelsesstruktur i sejladssamrådet.. Siden har de studerende energisk sejlet, taget på tur, væltet joller, sejlet mand over bord og diskuteret. De er blevet inspireret af Søren Nielsen, Vibeke Bishoff og Tom Nicolaisen. De har fisket og diskuteret med legenden Ib Ivar Dahl og de studerende har mødt Karsten Munkvad og ladet sig begejstre af formidlingskoordinator Malene Bendix i nationalpark Skjoldungernes land. Bådebyggere, rebslagere og formidleres som Martin Dael, Hanus Jensen, Bjarni Sørensen,  Carsten Hvid  og Sune Krohn har fra deres forskellige perspektiver givet de studerende værktøjer med på vejen. Nu har de fået beviser og nu skal kundskaben og færdighederne ud at yngle.

Tillykke til hold 1 og velkommen til hold 2, der starter i morgen den 16. september 2021.

Jakob Haahr

Leder af kystvejlederuddannelsen

Vikingeskibsmuseet