Orientering omkring Havhingsten

26. juni 2019 10:17 , af Søren Nielsen

For at undgå fremtidige skader på Havhingsten og samtidig imødekomme laugets planer om at tage på sommertogt i år, og derved fastholde interessen med arbejdet i lauget, har vi aftalt at museet og lauget tager følgende tiltag:

 

Bådebyggerne.

For at mindske belastningerne på Havhingsten 19-årige skrog, vil vi:

- tage masten ned og afkorte den, så det passer med at det øverste reb i sejlet skal tages.

- forkorte agterstaget så ringene ikke går imod hinanden

- udbedre de skader der er sket under sejladsen i pinsen

- tage mindst 1½ ton ballast ud af skibet

- udvide mastefiskens hul, så der bliver 15 mm luft omkring masten.

Havhingstelauget.

På sommertogtet i ugerne 28 og 29 vil:

- sejladsen foregå kystnært i de indre danske farvande

- der vil blive sejlet konservativt, sikkert og forsigtigt med Havhingsten

- Vibeke og Martin fra museet, sejler med i et par dage på et passende tidspunkt, for at se skibet sejle og høre om de udfordringer lauget har. Og for at se hvilken indvirkning ændringerne har haft på Havhingsten under sejlads.

 

I perioden fra nu til og med næste sommer togt, vil overskriften på sejladserne være test, afprøvning og erfaringsindsamling.

På sommertogtet 2019 skal sejladsen, ud over almindelig logbog, dokumenteres med fokus på skrog, sejl og rig. Observationerne skal skrives ned i en dagbog. Billeder af jernnagler der arbejder sig ud inden de bliver slået ind, mobil film af hvordan ting bevæger sig under sejlads, skal tages. Alt dette skal hjælpe med det videre eksperimentalarkæologiske arbejde med Havhingsten og med det forestående rekonstruktionsarbejde af Roskilde 6.

 

/Søren