Præsentation af de folk som I kan møde på bådeværftet.

6. oktober 2022 10:41 , af Tom Nicolajsen

Vi står foran årets sidste sejladser og vinterklargøring. For det gode samarbejdes skyld vil vi derfor gerne præsentere de folk som I kan møde på bådeværftet.

 

De tre personer I/bådelaugene, har mest kontakt med er:

Tom:                   Sejladsleder (herunder bådelaugene), kranfører og ansvarlig for bådsamlingen sikkerhedsudstyr mv. Tom er jeres kontaktperson til museet, men mindre det handler om vedligeholdelsen af bådene og deres sejl og rig.

Pernille             Bådebygger og ansvarlig for bådsamlingens både(skrog) og grej.

Det Pernille der skal kontaktes af bådsmændene omkring bådenes tilstand og vedligehold

Pernille arbejder i efteråret/vinter sammen med Ida, primært på bådsamlingen, men også på nogle nybygninger til salg til vinter.

Sune:                 Bådebygger og rigger.

Sune har fortsat ansvaret for bådsamlingens sejl og rig, og har kontakten med jeres bådsmænd hvad det angår. Til foråret står Sune for at den nye Skuldelev 3 Estrid Byrding bliver rigget op, og skal, sammen med Tom, få gang i det nye bådelaug.

 

Derudover har vi fordelt de nuværende opgaver på bådeværftet, nogenlunde sådan her :

 

Martin D:          Værftformand og bådebygger. Martin koordinere arbejdsopgaverne på værftet. Laver reparationerne på Havhingsten og Ottar, og skal bygge en jolle til Nationalparken til vinter.

Martin Lok:      Er ny bådebygger på bådeværftet. Han skal primært reparere Havhingsten og Ottar.

Hanus:               Bådebygger og bygger den lille Gokstadbåd (som er solgt til USA) sammen med Oscar, udover at være specialist på de færøske både.

Oscar:                Startede 1. august som vores nye bådebyggerlærling. Arbejder primært sammen med Hanus, og rundt omkring hvor han kan blive en dygtig bådebygger.

Ida:                     Er også ny bådebygger, hun arbejder sammen med Pernille på bådsamlingen og kommer også omkring nybygninger mv.

Julian                  Er arbejdsmand og i praktik til omkring juletid. Julian har bygget både på Fosen folkehøjskole i Norge og vil måske gerne videre i bådebyggerretningen.

Werner:           Han er jo museets fotograf, og er heldigvis tit på bådeværftet og I kender ham også fra jeres sejladser, men rent organisatorisk er Werner tilknyttet et andet team omkring samlinger og arkiv

Søren:                Værftleder, kranfører og museumshavnens havnefoged (med hensyn til bådenes pladser, de private både mv). Søren er også i museets Vidensopsamlingsteam, som også består af forskere fra forskningsteamet

 

 

Vores samarbejde med jer/bådelaugene om vedligeholdelse og sejlads med bådene, er helt afgørende for at Vikingeskibsmuseet kan have den bådsamling vi har i dag. Uden de mange timer I lægger i optagning, søsætning, tjæring og sejlads, er det slet ikke muligt for os på bådeværftet, at have alle de både vi har.

Det er derfor også vigtigt for os, at I ved hvor meget det betyder for museet, at have jer. frivillige bådelaugsmedlemmer, tilknyttet.

Hvis I mener det vil kunne være en hjælp for jeres laugsarbejde, kommer vi gerne til jeres arrangementer i laugene eller til fællesmøder og støtter op omkring jeres arbejde. Tag kontakt til Tom, Pernille eller Sune, alt efter hvad det drejer sig om.

 

Hilsen Søren

Leder af Vikingeskibsmuseets bådeværft.