Traditionelle brugsbåde – Et seminar om friluftsliv og formidling

27. april 2019 12:26 , af Tom Nicolajsen

Hvordan lave sikker sejlads i klinkbyggede både?

Hvilken betydning har bådhåndværk og sejlads for oplevelse, viden og meningsdannelse?

Hvordan skal en skipperuddannelse udformes?

Hvad er den klinkbyggede båds potentiale til levende historieformidling?

Hvorfor er der ikke flere høj- og efterskoler der sejler i træbåde?

 

Disse og mange andre spørgsmål er der fokus på, når Vikingeskibsmuseet sammen med Universitetet i Sydøstnorge, University College Kolding og Vends Motorik og naturskole i regi af Nordisk Bådnet – netværk for brugere af den traditionelle båd d. 23. og 24. maj afholder seminar på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

 

Seminaret har til formål igennem workshops, foredrag, debat og sejlads, at udveksle viden om og inspirere til sejlads, formidling og forskning i de åbne både i Norden. Alle med interesse for den traditionelle båd kan deltage.